Kangaroo KG168NC1

4.190.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG168NC1 is 4.190.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Total capacity
    90 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 Mar 01 Thg4 07 Apr 13 Thg4 19 Apr 25 Thg4 01 May 06 Thg5 11 May $4440500 $4390400 $4340300 $4290200 $4240100 $4190000
26 Mar 01 Thg4 07 Apr 13 Thg4 19 Apr 25 Thg4 01 May 06 Thg5 11 May $4440500 $4390400 $4340300 $4290200 $4240100 $4190000
26 Mar 07 Apr 19 Apr 01 May 11 May $4440500 $4390400 $4340300 $4290200 $4240100 $4190000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X