Kangaroo KG110VTU

X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG110VTU is 5.390.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam. This model is among the most popular products in the Đồ lọc nước category.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X