Kangaroo KG100HC

5.660.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kangaroo KG100HC is 5.660.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

26 May 02 Thg6 10 Jun 17 Thg6 25 Jun 02 Thg7 10 Jul 16 Thg7 23 Jul $6515500 $6290400 $6065300 $5840200 $5615100 $5390000
26 May 02 Thg6 10 Jun 17 Thg6 25 Jun 02 Thg7 10 Jul 16 Thg7 23 Jul $6515500 $6290400 $6065300 $5840200 $5615100 $5390000
26 May 10 Jun 25 Jun 10 Jul 23 Jul $6515500 $6290400 $6065300 $5840200 $5615100 $5390000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X