Kangaroo 388C2

★★★★★
Nhà chế tạo: Kangaroo
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Total capacity
    135 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X