Kadeka KSJ115EW

Bestseller
5.490.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Kadeka
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kadeka KSJ115EW is 5.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam. This model is a bestseller in the Lưu trữ rượu category.

Product info

Price Trend

23 Jan 05 Thg2 19 Feb 04 Thg3 18 Mar 31 Thg3 14 Apr 27 Thg4 11 May $5490030 $5490020 $5490010 $5490000 $5489990 $5489980
23 Jan 05 Thg2 19 Feb 04 Thg3 18 Mar 31 Thg3 14 Apr 27 Thg4 11 May $5490030 $5490020 $5490010 $5490000 $5489990 $5489980
23 Jan 19 Feb 18 Mar 14 Apr 11 May $5490030 $5490020 $5490010 $5490000 $5489990 $5489980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X