Kadeka KSJ115EW

5.490.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Kadeka
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Kadeka KSJ115EW is 5.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

23 Jan 28 Thg1 03 Feb 08 Thg2 14 Feb 19 Thg2 25 Feb 03 Thg3 09 Mar $5490030 $5490020 $5490010 $5490000 $5489990 $5489980
23 Jan 28 Thg1 03 Feb 08 Thg2 14 Feb 19 Thg2 25 Feb 03 Thg3 09 Mar $5490030 $5490020 $5490010 $5490000 $5489990 $5489980
23 Jan 03 Feb 14 Feb 25 Feb 09 Mar $5490030 $5490020 $5490010 $5490000 $5489990 $5489980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X