Huawei Honor 20i

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

X