Honeywell CL40PM

5.370.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Honeywell
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Honeywell CL40PM is 5.370.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

General

  • Speed level
    3

Product info

Show more ∨

Price Trend

14 Mar 10 Thg5 07 Jul 02 Thg9 30 Oct 26 Thg12 22 Feb 19 Thg4 15 Jun $9201000 $8270400 $7339800 $6409200 $5478600 $4548000
14 Mar 10 Thg5 07 Jul 02 Thg9 30 Oct 26 Thg12 22 Feb 19 Thg4 15 Jun $9201000 $8270400 $7339800 $6409200 $5478600 $4548000
14 Mar 07 Jul 30 Oct 22 Feb 15 Jun $9201000 $8270400 $7339800 $6409200 $5478600 $4548000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X