Hitachi WB545PGV2GBW

25.900.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Hitachi WB545PGV2GBW is 25.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Side by Side Door
  • Dung lượng
    429 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

11 Apr 22 Thg5 03 Jul 13 Thg8 24 Sep 04 Thg11 16 Dec 26 Thg1 09 Mar $27128000 $25900400 $24672800 $23445200 $22217600 $20990000
11 Apr 22 Thg5 03 Jul 13 Thg8 24 Sep 04 Thg11 16 Dec 26 Thg1 09 Mar $27128000 $25900400 $24672800 $23445200 $22217600 $20990000
11 Apr 03 Jul 24 Sep 16 Dec 09 Mar $27128000 $25900400 $24672800 $23445200 $22217600 $20990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X