Hitachi SF100XA

★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Top load
  • Loại
    Washing machine

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 02 Thg1 04 Mar 05 Thg5 06 Jul 06 Thg9 07 Nov 07 Thg1 09 Mar $7615500 $6990400 $6365300 $5740200 $5115100 $4490000
01 Nov 02 Thg1 04 Mar 05 Thg5 06 Jul 06 Thg9 07 Nov 07 Thg1 09 Mar $7615500 $6990400 $6365300 $5740200 $5115100 $4490000
01 Nov 04 Mar 06 Jul 07 Nov 09 Mar $7615500 $6990400 $6365300 $5740200 $5115100 $4490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X