Hitachi RZD18WFY

★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

Price Trend

01 Nov 08 Thg1 17 Mar 24 Thg5 01 Aug 08 Thg10 16 Dec 21 Thg2 30 Apr $3752000 $3490200 $3228400 $2966600 $2704800 $2443000
01 Nov 08 Thg1 17 Mar 24 Thg5 01 Aug 08 Thg10 16 Dec 21 Thg2 30 Apr $3752000 $3490200 $3228400 $2966600 $2704800 $2443000
01 Nov 17 Mar 01 Aug 16 Dec 30 Apr $3752000 $3490200 $3228400 $2966600 $2704800 $2443000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X