Hitachi RG520GVX

59.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Hitachi RG520GVX is 59.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Multi Drawer
  • Dung lượng
    536 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar $59990030 $59990020 $59990010 $59990000 $59989990 $59989980
30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar $59990030 $59990020 $59990010 $59990000 $59989990 $59989980
30 Mar $59990030 $59990020 $59990010 $59990000 $59989990 $59989980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X