Hitachi R-FS800GPGV2GBK

54.500.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Hitachi R-FS800GPGV2GBK is 54.500.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Side by Side Door
  • Dung lượng
    589 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

03 Aug 30 Thg8 27 Sep 24 Thg10 21 Nov 18 Thg12 15 Jan 10 Thg2 09 Mar $56150500 $54500400 $52850300 $51200200 $49550100 $47900000
03 Aug 30 Thg8 27 Sep 24 Thg10 21 Nov 18 Thg12 15 Jan 10 Thg2 09 Mar $56150500 $54500400 $52850300 $51200200 $49550100 $47900000
03 Aug 27 Sep 21 Nov 15 Jan 09 Mar $56150500 $54500400 $52850300 $51200200 $49550100 $47900000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X