Hitachi R-FM800XAGGV9X(GBZ)

★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    569 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

23 Feb 13 Thg4 02 Jun 22 Thg7 10 Sep 30 Thg10 19 Dec 07 Thg2 30 Mar $95288000 $89990400 $84692800 $79395200 $74097600 $68800000
23 Feb 13 Thg4 02 Jun 22 Thg7 10 Sep 30 Thg10 19 Dec 07 Thg2 30 Mar $95288000 $89990400 $84692800 $79395200 $74097600 $68800000
23 Feb 02 Jun 10 Sep 19 Dec 30 Mar $95288000 $89990400 $84692800 $79395200 $74097600 $68800000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X