Hitachi R-FM800PGV2GBK

48.500.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Hitachi R-FM800PGV2GBK is 48.500.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Side by Side Door
  • Dung lượng
    600 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

03 Aug 30 Thg8 27 Sep 24 Thg10 21 Nov 18 Thg12 15 Jan 10 Thg2 09 Mar $50150500 $48500400 $46850300 $45200200 $43550100 $41900000
03 Aug 30 Thg8 27 Sep 24 Thg10 21 Nov 18 Thg12 15 Jan 10 Thg2 09 Mar $50150500 $48500400 $46850300 $45200200 $43550100 $41900000
03 Aug 27 Sep 21 Nov 15 Jan 09 Mar $50150500 $48500400 $46850300 $45200200 $43550100 $41900000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X