Hitachi R-FM800GPGV2X

49.990.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Hitachi R-FM800GPGV2X is 49.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

27 Jan 04 Thg2 12 Feb 20 Thg2 28 Feb 08 Thg3 16 Mar 23 Thg3 30 Mar $75615500 $70490400 $65365300 $60240200 $55115100 $49990000
27 Jan 04 Thg2 12 Feb 20 Thg2 28 Feb 08 Thg3 16 Mar 23 Thg3 30 Mar $75615500 $70490400 $65365300 $60240200 $55115100 $49990000
27 Jan 12 Feb 28 Feb 16 Mar 30 Mar $75615500 $70490400 $65365300 $60240200 $55115100 $49990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X