Hitachi R-FM800GPGV2X

49.990.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Hitachi R-FM800GPGV2X is 49.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

27 Jan 13 Thg2 03 Mar 20 Thg3 07 Apr 24 Thg4 12 May 29 Thg5 15 Jun $75615500 $70490400 $65365300 $60240200 $55115100 $49990000
27 Jan 13 Thg2 03 Mar 20 Thg3 07 Apr 24 Thg4 12 May 29 Thg5 15 Jun $75615500 $70490400 $65365300 $60240200 $55115100 $49990000
27 Jan 03 Mar 07 Apr 12 May 15 Jun $75615500 $70490400 $65365300 $60240200 $55115100 $49990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X