Hitachi FWB490PGV9GBK

21.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Hitachi FWB490PGV9GBK is 21.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Multi Drawer

Product info

Show more ∨

Price Trend

30 Mar 04 Thg4 10 Apr 15 Thg4 21 Apr 26 Thg4 02 May 06 Thg5 11 May $21990030 $21990020 $21990010 $21990000 $21989990 $21989980
30 Mar 04 Thg4 10 Apr 15 Thg4 21 Apr 26 Thg4 02 May 06 Thg5 11 May $21990030 $21990020 $21990010 $21990000 $21989990 $21989980
30 Mar 10 Apr 21 Apr 02 May 11 May $21990030 $21990020 $21990010 $21990000 $21989990 $21989980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X