Hitachi FM800XAGGV9XGBZ

89.900.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Hitachi FM800XAGGV9XGBZ is 89.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Side by Side Door
  • Dung lượng
    569 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

03 Aug 30 Thg8 27 Sep 24 Thg10 21 Nov 18 Thg12 15 Jan 10 Thg2 09 Mar $92378000 $89900400 $87422800 $84945200 $82467600 $79990000
03 Aug 30 Thg8 27 Sep 24 Thg10 21 Nov 18 Thg12 15 Jan 10 Thg2 09 Mar $92378000 $89900400 $87422800 $84945200 $82467600 $79990000
03 Aug 27 Sep 21 Nov 15 Jan 09 Mar $92378000 $89900400 $87422800 $84945200 $82467600 $79990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X