Hitachi FM800XAGGV9XDIA

89.900.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Hitachi FM800XAGGV9XDIA is 89.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Dung lượng
    569 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar $89900030 $89900020 $89900010 $89900000 $89899990 $89899980
30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar $89900030 $89900020 $89900010 $89900000 $89899990 $89899980
30 Mar $89900030 $89900020 $89900010 $89900000 $89899990 $89899980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X