Hitachi FG480PGV8GBK

13.500.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Hitachi FG480PGV8GBK is 13.500.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar $13500030 $13500020 $13500010 $13500000 $13499990 $13499980
30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar 30 Thg3 30 Mar $13500030 $13500020 $13500010 $13500000 $13499990 $13499980
30 Mar $13500030 $13500020 $13500010 $13500000 $13499990 $13499980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X