Hitachi FG450PGV8GBK

12.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Hitachi
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Hitachi FG450PGV8GBK is 12.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

30 Mar 04 Thg4 10 Apr 15 Thg4 21 Apr 26 Thg4 02 May 06 Thg5 11 May $12990030 $12990020 $12990010 $12990000 $12989990 $12989980
30 Mar 04 Thg4 10 Apr 15 Thg4 21 Apr 26 Thg4 02 May 06 Thg5 11 May $12990030 $12990020 $12990010 $12990000 $12989990 $12989980
30 Mar 10 Apr 21 Apr 02 May 11 May $12990030 $12990020 $12990010 $12990000 $12989990 $12989980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X