Happy Cook HCB150C

★★★★★
Nhà chế tạo: Happy Cook
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    300 W

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $362500 $330200 $297900 $265600 $233300 $201000
01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $362500 $330200 $297900 $265600 $233300 $201000
01 Nov 19 Mar 05 Aug 22 Dec 11 May $362500 $330200 $297900 $265600 $233300 $201000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X