Happy Cook HCB1501

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    350 W

Product info

X