Hamilton Beach 59765

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    225 W

Material & Colour

  • Màu
    Black, Silver

Product info

X