Grundig BL8050

750.000Đ - 1.190.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Grundig
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

X