GoPro 3-Way

Bestseller
1.900.000Đ Từ Maingu Yen
★★★★★ 3,3
Nhà chế tạo: GoPro
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for GoPro 3-Way is 1.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Height & Length

  • Material
    Plastic

Load

  • Load capacity
    2 kg

Đặc Điểm Vật Lý

  • Depth
    19,00 cm

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X