Fujiyama FRC40XA

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Fujiyama FRC40XA is 312.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8L L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X