Fujiyama FRC1715

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Fujiyama FRC1715 is 490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.5 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X