Fivestar CKD263DI

255.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Fivestar
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Fivestar CKD263DI is 255.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X