Fissler ALUX 28CM

2.399.000Đ - 3.290.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Fissler
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

Chảo chiên Fissler ALUX 28CM Liên quan

X