Electrolux Z1220

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Ergonomics

  • Cord length
    450 cm

Design

  • Màu
    Clear Blue

Performance

  • Mức độ ồn
    82 dB

Product info

X