Electrolux ETB3760K-H

New
13.390.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Electrolux ETB3760K-H is 13.390.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    341 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 May 28 Thg5 31 May 02 Thg6 05 Jun 07 Thg6 10 Jun 12 Thg6 15 Jun $17140500 $16390400 $15640300 $14890200 $14140100 $13390000
26 May 28 Thg5 31 May 02 Thg6 05 Jun 07 Thg6 10 Jun 12 Thg6 15 Jun $17140500 $16390400 $15640300 $14890200 $14140100 $13390000
26 May 31 May 05 Jun 10 Jun 15 Jun $17140500 $16390400 $15640300 $14890200 $14140100 $13390000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X