Electrolux ETB3740K-H

New
11.890.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Electrolux ETB3740K-H is 11.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    341 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

25 May 27 Thg5 30 May 01 Thg6 04 Jun 06 Thg6 09 Jun 12 Thg6 15 Jun $15640500 $14890400 $14140300 $13390200 $12640100 $11890000
25 May 27 Thg5 30 May 01 Thg6 04 Jun 06 Thg6 09 Jun 12 Thg6 15 Jun $15640500 $14890400 $14140300 $13390200 $12640100 $11890000
25 May 30 May 04 Jun 09 Jun 15 Jun $15640500 $14890400 $14140300 $13390200 $12640100 $11890000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X