Electrolux ETB3440K-H

New
10.890.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Electrolux ETB3440K-H is 10.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    312 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

21 May 24 Thg5 27 May 30 Thg5 02 Jun 05 Thg6 08 Jun 11 Thg6 15 Jun $14640500 $13890400 $13140300 $12390200 $11640100 $10890000
21 May 24 Thg5 27 May 30 Thg5 02 Jun 05 Thg6 08 Jun 11 Thg6 15 Jun $14640500 $13890400 $13140300 $12390200 $11640100 $10890000
21 May 27 May 02 Jun 08 Jun 15 Jun $14640500 $13890400 $13140300 $12390200 $11640100 $10890000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X