Electrolux ETB2802J-A

6.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Electrolux ETB2802J-A is 6.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    256 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

09 Apr 23 Thg5 07 Jul 20 Thg8 04 Oct 17 Thg11 01 Jan 13 Thg2 29 Mar $7990500 $7790400 $7590300 $7390200 $7190100 $6990000
09 Apr 23 Thg5 07 Jul 20 Thg8 04 Oct 17 Thg11 01 Jan 13 Thg2 29 Mar $7990500 $7790400 $7590300 $7390200 $7190100 $6990000
09 Apr 07 Jul 04 Oct 01 Jan 29 Mar $7990500 $7790400 $7590300 $7390200 $7190100 $6990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X