Electrolux ETB2502J-A

7.490.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Electrolux ETB2502J-A is 7.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    225 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

09 Apr 23 Thg5 07 Jul 20 Thg8 04 Oct 17 Thg11 01 Jan 15 Thg2 01 Apr $7715500 $7490400 $7265300 $7040200 $6815100 $6590000
09 Apr 23 Thg5 07 Jul 20 Thg8 04 Oct 17 Thg11 01 Jan 15 Thg2 01 Apr $7715500 $7490400 $7265300 $7040200 $6815100 $6590000
09 Apr 07 Jul 04 Oct 01 Jan 01 Apr $7715500 $7490400 $7265300 $7040200 $6815100 $6590000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X