Electrolux ESV18CRR-C3

12.990.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Electrolux ESV18CRR-C3 is 12.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Product info

Price Trend

07 Apr 16 Thg4 25 Apr 04 Thg5 13 May 22 Thg5 31 May 08 Thg6 17 Jun $14990500 $14590400 $14190300 $13790200 $13390100 $12990000
07 Apr 16 Thg4 25 Apr 04 Thg5 13 May 22 Thg5 31 May 08 Thg6 17 Jun $14990500 $14590400 $14190300 $13790200 $13390100 $12990000
07 Apr 25 Apr 13 May 31 May 17 Jun $14990500 $14590400 $14190300 $13790200 $13390100 $12990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X