Electrolux ESF5206LOW

★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Type

  • Loại
    Freestanding

Features

  • Chương trình giặt
    5

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $18023000 $16990400 $15957800 $14925200 $13892600 $12860000
01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $18023000 $16990400 $15957800 $14925200 $13892600 $12860000
01 Nov 19 Mar 05 Aug 22 Dec 11 May $18023000 $16990400 $15957800 $14925200 $13892600 $12860000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X