Electrolux ERC3105

207.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Electrolux ERC3105 is 207.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

24 Nov 22 Thg1 21 Mar 19 Thg5 17 Jul 14 Thg9 12 Nov 09 Thg1 09 Mar $576000 $502200 $428400 $354600 $280800 $207000
24 Nov 22 Thg1 21 Mar 19 Thg5 17 Jul 14 Thg9 12 Nov 09 Thg1 09 Mar $576000 $502200 $428400 $354600 $280800 $207000
24 Nov 21 Mar 17 Jul 12 Nov 09 Mar $576000 $502200 $428400 $354600 $280800 $207000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X