Electrolux EOT38MXC

★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Volume
    38 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $2550800 $2190400 $1830000 $1469600 $1109200 $748800
01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $2550800 $2190400 $1830000 $1469600 $1109200 $748800
01 Nov 19 Mar 05 Aug 22 Dec 11 May $2550800 $2190400 $1830000 $1469600 $1109200 $748800

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X