Electrolux EOT30MXC

★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    1800 W

Capacity

  • Volume
    30 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $2163000 $1990200 $1817400 $1644600 $1471800 $1299000
01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $2163000 $1990200 $1817400 $1644600 $1471800 $1299000
01 Nov 19 Mar 05 Aug 22 Dec 11 May $2163000 $1990200 $1817400 $1644600 $1471800 $1299000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X