Electrolux EMS3087X

X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Electrolux EMS3087X is 4.790.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Dung lượng
    30 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X