Electrolux EMG20K38GWP

1.735.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Electrolux EMG20K38GWP is 1.735.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Dung lượng
    20 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X