Electrolux EHM3407

★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Material & Design

  • Màu
    WHITE

Power

  • Điện áp
    450 W

Features

  • Speed Settings
    5

Product info

Show more ∨

Price Trend

09 Mar 01 Thg5 24 Jun 16 Thg8 09 Oct 01 Thg12 24 Jan 18 Thg3 11 May $700500 $650200 $599900 $549600 $499300 $449000
09 Mar 01 Thg5 24 Jun 16 Thg8 09 Oct 01 Thg12 24 Jan 18 Thg3 11 May $700500 $650200 $599900 $549600 $499300 $449000
09 Mar 24 Jun 09 Oct 24 Jan 11 May $700500 $650200 $599900 $549600 $499300 $449000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X