Electrolux EHG7230BE

★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Features

  • Gas burners
    2
  • Material
    TEMPERED GLASS

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $4783000 $4490400 $4197800 $3905200 $3612600 $3320000
01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $4783000 $4490400 $4197800 $3905200 $3612600 $3320000
01 Nov 19 Mar 05 Aug 22 Dec 11 May $4783000 $4490400 $4197800 $3905200 $3612600 $3320000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X