Electrolux EHC7240BA

★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Features

  • Material
    Ceramic

General

  • Number of zones/burners
    2

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $8605500 $7990400 $7375300 $6760200 $6145100 $5530000
01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $8605500 $7990400 $7375300 $6760200 $6145100 $5530000
01 Nov 19 Mar 05 Aug 22 Dec 11 May $8605500 $7990400 $7375300 $6760200 $6145100 $5530000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X