Electrolux EGT8028CK

4.490.000Đ - 4.990.000Đ từ 4 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Electrolux
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

X