Electrolux EGT7828CK

5.759.000Đ - 5.790.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Electrolux
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

X