Electrolux EFT6510K

★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Features

  • Width standard
    60 cm
  • Material
    STAINLESS STEEL

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 16 Thg1 02 Apr 17 Thg6 02 Sep 17 Thg11 02 Feb 20 Thg4 06 Jul $3430500 $3190400 $2950300 $2710200 $2470100 $2230000
01 Nov 16 Thg1 02 Apr 17 Thg6 02 Sep 17 Thg11 02 Feb 20 Thg4 06 Jul $3430500 $3190400 $2950300 $2710200 $2470100 $2230000
01 Nov 02 Apr 02 Sep 02 Feb 06 Jul $3430500 $3190400 $2950300 $2710200 $2470100 $2230000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X