Electrolux EFT6032K

★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Features

  • Width standard
    60 cm
  • Material
    STAINLESS STEEL

Product info

Show more ∨

Price Trend

17 Apr 27 Thg4 07 May 17 Thg5 27 May 06 Thg6 16 Jun 26 Thg6 06 Jul $1990030 $1990020 $1990010 $1990000 $1989990 $1989980
17 Apr 27 Thg4 07 May 17 Thg5 27 May 06 Thg6 16 Jun 26 Thg6 06 Jul $1990030 $1990020 $1990010 $1990000 $1989990 $1989980
17 Apr 07 May 27 May 16 Jun 06 Jul $1990030 $1990020 $1990010 $1990000 $1989990 $1989980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X