Electrolux EFP6520X

Bestseller
3.369.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Electrolux
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Electrolux EFP6520X is 3.369.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam. This model is a bestseller in the Chụp hút vòm category.

Product info

Price Trend

02 Nov 02 Thg1 04 Mar 04 Thg5 05 Jul 04 Thg9 05 Nov 06 Thg1 09 Mar $4765000 $4490400 $4215800 $3941200 $3666600 $3392000
02 Nov 02 Thg1 04 Mar 04 Thg5 05 Jul 04 Thg9 05 Nov 06 Thg1 09 Mar $4765000 $4490400 $4215800 $3941200 $3666600 $3392000
02 Nov 04 Mar 05 Jul 05 Nov 09 Mar $4765000 $4490400 $4215800 $3941200 $3666600 $3392000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X